Контакти
  • Адрес: България,
  • София 1574, Тържище БУЛГАРПЛОД
  • бул "Проф. Цветан Лазаров" 13, склад 122
  • СКЛАД ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО
  • Работно време : 08,00ч - 14,00ч
  • тел/факс : 02/ 979 17 08; 02/ 973 73 74

  • Администрация :
  • 0893 453 855 - Олга Караянева